Bo sam Bóg wybrał i upodobał sobie to miejsce

Na czernieńskim wzgórzu, ukrytym wśród ciszy bukowych lasów, już od początków XVII w. trwa nieustanna modlitwa. W 1625 roku wojewodzina krakowska Agnieszka Firlejowa ufundowała dla ojców Karmelitów erem – pustelnię, a potem kościół. Trzy wieki później w 1938 r. na tym samym wzgórzu, powstał nasz Dom Rekolekcyjny i przez cały czas jest miejscem szczególnego spotkania z Bogiem, umocnienia i odnowy duchowej dla niezliczonej liczby ludzi.

Scroll to Top