Kontakt

DOM REKOLEKCYJNY SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice
e-mail: rekol@karmel.pl
Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 – 11:30 oraz 15:00 – 17:15.
www.rekolekcjeczerna.pl

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.
Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach
41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy
po wcześniejszym ustaleniu terminu:
s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811
Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 – 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)
Kontakt: s. Terezitta Górka
kom.: 501 068 087,
więcej informacji: facebook: Karmel i Młodzi

Scroll to Top