PROGRAM

PAŹDZIERNIK

6 – 8 Żyj naPrawdę! “Ja jestem Życiem” (J 14,6). Karmelitańska szkoła duchowości ze św. Edytą Stein – dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

13 – 15 “Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują” (Ps 111, 10). Dni skupienia o bojaźni Bożej – otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Żywczyński

20 – 22 Wartość i znaczenie dziewictwa oraz czystości w życiu duchowym. Jak w dzisiejszym świecie wytrwać w czystości serca i ciała. Dni skupienia dla kobiet stanu wolnego w każdym wieku.

o. Konrad Małys OSB

26 – 29 Pustynia – dla spragnionych ciszy i modlitwy.

LISTOPAD

3 – 5 Prosta droga do świętości, śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Krzysztof Górski

10 – 12 Piękno i sens życia: „dusza owładnięta miłością nie potrafi pozostać bezczynną” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus).
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Rafał Prusko

24 – 26 „Żyć miłością” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus).
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Paweł Hańczak

GRUDZIEŃ

1 – 3 Ukochane z „charakterkiem”.
Dni skupienia z bohaterkami biblijnymi- dla kobiet.
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

8 – 10 Odkryj w sobie dziecko.
Dni skupienia z Dzieciątkiem Jezus – otwarte dla wszystkich.
o. Marcin Skowronek

15 – 17 Nadzwyczajna codzienność rodziny św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Włodzimierz Tochmański

29. 12. – 1. 01. 2024 Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).
o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

ROK 2024

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polski rok 2024 został ogłoszony Rokiem Błogosławionej Rodziny Ulmów. Już zeszłoroczna beatyfikacja małżeństwa Wiktorii i Stanisława Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci odbiła się szerokim echem w całym świecie, także wśród niewierzących. Była to pierwsza w dziejach Kościoła beatyfikacja całej rodziny (w tym jednego dziecka jeszcze w łonie matki). Sama zaś rodzina stała się symbolem największej miłości, o której mówi Chrystus. Oddała ona swoje życie, by ratować życie bliźnich (rodziny żydowskiej): Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje (J 15, 13).

C. K. Norwid, przedstawiając kiedyś program doskonalenia ludzkości, mówił o konieczności pracy nad „uniepotrzebnieniem” męczeństwa. Co miał na myśli nasz wielki polski wieszcz, używając nieco osobliwego, ale i niebanalnego słowa? Bynajmniej nie to, co myśli pochłonięty doczesnością dzisiejszy człowiek, a mianowicie, że męczeństwo nie ma sensu i nikomu z nas nie jest potrzebne. Norwid mówi coś przeciwnego. Mówi, że męczeństwo to „broń największa, jedyna, ostateczna”. Nie mówi zatem, że jest niepotrzebne. Mówi tylko, że należy stworzyć warunki, by nie trzeba było po ten ostateczny środek sięgać.

Kto i w jaki sposób może je stworzyć zarówno w wielkiej rodzinie ludzkiej, jak w naszych małych rodzinach domowych? O tym właśnie są nasze rekolekcje. Mówią one o miłości. Ale takiej miłości, która jest gotowa na wyznanie własnej biedy, wielkości Boga – na męczeństwo (np. święta rodzina Zelii i Ludwika Martin, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, święci Monika i Augustyn, błogosławieni Ulmowie).

Zapraszamy!

LUTY

2 – 4 „Maryja jest bardziej Matką, niż Królową” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Najbardziej wpływowa kobieta świata naszą Siostrą.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Włodzimierz Tochmański

9 – 11 Posłuchaj, zrozum i bądź świadkiem. Św. Szarbel, pustelnik z Libanu, zaprasza nas do świętego życia.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
ks. Norbert Tomczyk

14 – Środa Popielcowa

16 – 18 Radość Krzyża drogą do Zbawienia.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Jacek Palica

22 – 25 Pustynia – dla spragnionych ciszy i modlitwy.

MARZEC

1 – 3 Klucz do Pełni. Wiara.
Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).
o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

8 – 10 „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34,15).
Dni skupienia dla szukających pokoju serca – otwarte dla wszystkich.
o. Krzysztof Żywczyński

15 – 17 „Lepiej dodać życie do swoich dni, niż dni do swojego życia” (Rita Levi Moltancini).Wielkie kobiety Biblii – Estera.
Dni skupienia dla kobiet i dziewczyn.
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

22 – 24 Okna duszy – o zmysłach na modlitwie.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Paweł Porwit

KWIECIEŃ

19 – 21 Karmelitańska metoda modlitwy.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Przemysław Pliszczyński

26 – 28 Z Janem od Krzyża do zjednoczenia z Bogiem.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
ks. Andrzej Muszala

30 – 5. 05. O miłości i o nienawiści – czyli o erosie czystym i pięknym, i o erosie brudnym i wulgarnym.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Albert Wach

MAJ

10 – 12 Klucz do Pełni. Nadzieja.
Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).
o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

17 – 19 Już tam jesteśmy?
Dni skupienia dla małżeństw.
o. Duszan Hricko

24 – 26 O kontemplacji.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Jakub Przybylski

31 – 2.06. Pokonani zwycięzcy – zmagania człowieka z Bogiem.
Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.
Dr Danuta Piekarz, ks. Mateusz Koziołek SDB

CZERWIEC

7 – 9 Mężna niezamężna – Anioł w rozmowie z Bogiem zapytał: czy Ty, Boże, nie jesteś samotny? Kobiety, które spotkały Jezusa.
Dni skupienia dla kobiet stanu wolnego w każdym wieku.
o. Bolesław Słota CSsR

14 – 16 Walka duchowa w życiu chrześcijanina. Szatan jako przeciwnik..
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Andrzej Ruszała

21 – 23 Jezus nie domaga się wielkich czynów, lecz jedynie tego, by zdać się na Niego i być wdzięcznym – mądrość serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Rafał Prusko

28 – 3.07. Jezus i kobiety.
Rekolekcje z elementami warsztatowymi – dla kobiet.
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, psych. Krystyna Pietraszko – Skalny

LIPIEC

5 – 10 Odrodzeni w wodzie i łzach.
Biblijne rekolekcje o sakramencie chrztu i pokuty – otwarte dla wszystkich.
dr Danuta Piekarz, ks. Paweł Figura SDB

12 – 14 „Wiara źródłem radości” (św. Franciszek Salezy).
Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
o. Bogusław Krzempek

18 – 23 „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). Ku życiu w głębokiej więzi z Chrystusem.
Rekolekcje dla małżeństw.
o. Andrzej Szewczyk

25 – 28 Klucz do Pełni. Miłość.
XX Karmelitańskie Dni Młodych (18-35 lat).
Zgłoszenia i informacje: www.kdmczerna.pl

30 – 4. 08 Spotkanie z Bogiem Abrahama, Bogiem Eliasza, Bogiem Teresy…
Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
o. Rafał Wilkowski

 

SIERPIEŃ

6 – 11 Dary i owoce Ducha Świętego.
Rekolekcje dla tych, którym brakuje witamin – otwarte dla wszystkich.
o. Romuald Gościewski

13 – 18 Wyznać swoje grzechy i wyznać chwałę Boga – ćwiczenia w oparciu o „Wyznania” św. Augustyna.
Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
o. Albert Wach

20 – 25 Serce Miłości Ukrzyżowanej.
Rekolekcje dla tych, którzy kochają do końca pomimo… – otwarte dla wszystkich.
o. Marcin Skowronek

20 – 25 „Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos” (Pnp 2,14).
Rekolekcje dla dziewczyn (18–30 lat).
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

27 – 1. 09. „Błogosławionaś Ty między niewiastami” (Łk 1,42). W drodze z Maryją.
Rekolekcje otwarte dla wszystkich.
o. Bazyli Mosionek

WRZESIEŃ

6 – 8 Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego w szkole Ducha Świętego.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Marian Zawada

13 – 15 „Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia”. Z dziejów rodziny Martin (św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Grzegorz Firszt

PAŹDZIERNIK

4 – 6 Klucz do Pełni. Pełnia.
Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).
o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

11 – 13 Wstanę i pójdę do mojego Ojca…
Dni skupienia o spowiedzi – otwarte dla wszystkich.
o. Paweł Wojnowski

18 – 20 Wiara, nadzieja i miłość jako klucze do pełni życia.
Karmelitańska szkoła duchowości dla starszych (35+).
o. Marcin Fizia

24 – 27 Pustynia dla spragnionych ciszy i modlitwy.

LISTOPAD

8 – 11 ABC życia duchowego.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Krzysztof Górski

15 – 17 „Ku głębszemu poznaniu Boga” (Kol 3,10).
Dni skupienia ze św. Teresą od Jezusa – otwarte dla wszystkich.
o. Artur Rychta

22 – 24 „Skup mój umysł w modlitewnym milczeniu, aby ucichły we mnie błąkające się myśli w czasie tej świetlanej rozmowy, pełnej zdumienia w obliczu tajemnicy” (Izaak z Niniwy). Ku modlitwie skupienia.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Andrzej Szewczyk

29 – 1. 12. Maryja przygotuje nas na wszystko. Adwent z Maryją.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Sławomir Chudzik

GRUDZIEŃ

6 – 8 „Lepiej dodać życie do swoich dni, niż dni do swojego życia” (Rita Levi Moltancini).Wielkie kobiety Biblii – Judyta.
Dni skupienia dla kobiet i dziewczyn.
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

13 – 15 Ku wolności. Św. Jan od Krzyża o drodze i jej celu.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Marcin Wojnicki

20 – 22 Aby Bóg narodził się w tobie – o istocie świąt Bożego Narodzenia.
Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
o. Paweł Hańczak

30 – 1. 01. 2025 Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).
o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Scroll to Top