Bo Duch Święty tworzy tu wspólnotę SŁOWA bez słów

On sam obiecał: Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje imię, tam jestem wśród nich. (Mt 18, 20)

Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają,
wszystkim szczerze wołającym do Niego.

Spełnia pragnienia tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują.

(Ps 145,18-20)

Scroll to Top