Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

Rok 2023 w Karmelu jest Rokiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przypada w nim 150. rocznica urodzin Teresy (2 I 1873), a także 100. rocznica jej beatyfikacji (29 IV 1923). Święta, która jest Patronką naszego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i niezrównaną Przewodniczką ćwiczeń duchowych w naszym Domu Rekolekcyjnym, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i kochanych kobiet w Kościele i w świecie.

Gdzie tkwi sekret duszy tej młodej dziewczyny, która zmarła w wieku 24 lat, a która za życia nie była znana prawie nikomu, poza wąską grupą krewnych i przyjaciół? Odpowiedź znajdujemy w jej Dziejach duszy: „Nareszcie znalazłam moje powołanie, moim powołaniem jest miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością, w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione”.

8x

Rzeczywiście, uśmiechnięta m i ł o ś ć Teresy wciąż promieniuje bezinteresownym pięknem i darmową wolnością. Nie odpycha, ale przyciąga. Nie skupia na sobie, ale wychodzi do drugiego. Nie budzi zawiści, ale zachwyca. Jest po prostu cudem, który wskazuje na samo centrum życia chrześcijańskiego – na Jezusa.

To ewangeliczne pojęcie miłości zaważyło w każdym razie na przyznaniu Teresie 19 X 1997 roku tytułu doktora Kościoła   – „doktora w dziedzinie nauki o miłości Bożej”. Czyżby ono też skłoniło UNESCO do wpisania Teresy z Lisieux na listę osób „dziedzictwa ludzkości”, które mają być uhonorowane w latach 2022-2023?

Tego nie wiemy, ale w Czernej na pewno nie raz usłyszycie głos „eksperta w scientia amoris”

św. Jan Paweł II

Dlaczego warto do nas przyjechać?

Bo sam Bóg wybrał i upodobał sobie to miejsce

Na czerneńskim wzgórzu, ukrytym wśród ciszy bukowych lasów, już od początków XVII w. trwa nieustanna modlitwa.

Bo Jezus z mocą dotyka tu ludzkich serc

Przeczytaj przykłady świadectw, które zostawili Uczestnicy. Zobacz miłość Jezusa dotykającą ludzkich serc.

Bo Duch Święty tworzy tu wspólnotę SŁOWA bez słów

On sam obiecał: Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje imię, tam jestem wśród nich.

Scroll to Top